WEDDING photography

PORTFOLIO

Untitled photo
Untitled photo

ENGLISH


Weddings have the rare feature that you know beforehand it will be a day you'll never forget. The photographs are going to support these memories in a vivid and colourful way, and they'll show you this special day from a perspective other than your own.

When shooting a wedding I try to capture the whole story, through the day with the many aspects that make a wedding so unforgettable, up until the moment  the couple leaves the party. This makes for a very complete visual narrative of the day. 

This kind of photography is mainly photo-journalistic. As a photographer you document the story as it unfolds. I think it's important not to be too obviously present as a photographer, while maintaining a pleasant and pro-active vibe over the day. On days like this there's a lot going on, and naturally the photographer will be around you most of the time. So, apart from finding a photographer that fits your style, it's important to find one that you won't mind or even enjoy being there for many hours. In advance of the wedding day I always have two meetings with the couple, one in an early stage as an introduction and to get to know each other. The second meeting is just a few days before the wedding, to discuss the latest requirements, changes or new wishes, etc. This meeting also ensures that I don't arrive at the wedding as a complete stranger, which adds to the comfort of my clients. 

On the wedding day itself we find an hour or so somewhere in the schedule to do a little photoshoot, it's a time my clients usually experience as a welcome break in the hectic day. This, together with the formals, is the only time that some level of posing may be involved. I find it most effective to just have a good time, and take some photos spontaneously. It's a lot of fun to try out different settings and activities, looking all nice in a beautiful location.

On most weddings I strart whenever you are starting the preparations, hairdresser, make-up etc. and I stay untill about 01:00 in the morning.

Within a week after the wedding you can expect a preview with a few pictures of the different parts of the day, both as a digital download and a small photobook.

It will take between 3 and 5 weeks to finish the complete wedding, usually around 300 processed pictures.

I shoot most weddings in the Netherlands, but since I also have access to accomodation and transport in the Côte d'Azur, France, I can work in that region without the need to charge for tickets and hotels.

The prices are per day, with a maximum of 16 hours for the basic packages, or per 5 hours for the compact package. Weddings outside the Netherlands include 5 hours of photography the evening before the wedding. This is often the moment the guests arrive, when they came from far away.

NEDERLANDS


Bruiloften hebben de bijzondere eigenschap dat je op voorhand al weet dat het een dag wordt om nooit te vergeten. De foto's ondersteunen deze herinneringen op een levendige en kleurrijke wijze, en ze laten je de dag zien uit een perspectief anders dan hoe je het zelf beleefd hebt.

Wanneer ik een bruiloft fotografeer probeer ik het volledige verhaal vast te leggen, het verhaal van de hele dag met de vele aspecten die een bruiloft zo onvergetelijk maken, van het begin tot aan het moment dat het bruidspaar het feest verlaat. Op deze manier krijg je een compleet visueel verhaal van de dag.

Deze vorm van fotografie is voornamelijk reportage-fotografie. Als fotograaf leg je het verhaal vast zoals het zich gedurende de dag ontvouwd. Ik denk dat het belangrijk is om als fotograaf niet al te nadrukkelijk aanwezig te zijn, maar toch pro-actief en met een goede vibe. Op dagen als dit gebeurt er heel veel, en uiteraard zal de fotograaf de meeste tijd vlak bij je in de buurt zijn. Hierdoor is het bij het zoeken naar een passende fotograaf niet alleen belangrijk of zijn/haar stijl je aanspreekt, maar ook of het iemand is die je de hele dag om je heen wilt / kan hebben. Voorafgaand aan de bruiloft heb ik altijd twee meetings met het bruidspaar, één in een vroeg stadium om kennis te maken en om te zien of het klikt, en een tweede afspraak in de dagen voor de bruiloft, om het laatste schema, de wensen etc. door te nemen. Zo heb je elkaar ook weer even gezien, en dat maakt alles op de dag zelf veel vertrouwder.

Op de dag van de bruiloft nemen we ergens een uurtje de tijd voor een kleine fotoshoot, mijn klanten ervaren dit over het algemeen als een welkom puntje van rust in de hectische dag. Dit, samen met de groepsfoto's, is eigenlijk ook het enige moment dat er eventueel iets geposeerd wordt. Zelf vind ik dat het beste werkt om gewoon plezier te maken, en al gaande wat foto's te nemen. Het is heel leuk om wat verschillende plekken en activiteiten uit te proberen, in de mooie kleding op een smaakvolle locatie.

De meeste bruiloften begin ik op het tijdstip dat de voorbereidingen (kapper, make-up etc.) beginnen, ik blijf over het algemeen tot ongeveer 01:00 's nachts.

Binnen een week na de bruiloft kunnen jullie een preview met van ieder onderdeel van de dag een aantal foto's verwachten, zowel om te downloaden als in een klein fotoboekje.

Na 3 tot 5 weken is de volledige reportage klaar, meestal zo rond de 300 bewerkte foto's.

Ik fotografeer voornamelijk bruiloften in Nederland, maar doordat ik toegang heb tot accomodatie en vervoer in de Côte d'Azur, Frankrijk, kan ik ook in die regio werken zonder dat ik prijzen voor tickets en transport in rekening hoef te brengen.

De prijzen zijn per dag, met een maximum van 16 uur voor de basic pakketten, of per 5 uur voor het compact pakket. Bruiloften buiten Nederland omvatten ook nog 5 uur fotografie op de avond voorafgaand aan de bruiloft, omdat dit meestal het moment is dat de gasten arriveren, als ze van ver komen.

Powered by SmugMug Owner Log In